Tượng Tổ Khương Tăng Hội

Khương Tăng Hội (190 – 280) là một thiền sư sinh tại Giao Chỉ và được xem là thiền sư đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Có ý kiến cho rằng ông là ông tổ của Thiền tông Việt Nam.

Hai tài liệu chính ghi nhận về hành trạng của Sư là Cao tăng truyện và Xuất Tam Tạng Ký đều vào thời Nhà Lương. Theo đó, cha mẹ ông là người nước Khương Cư (Sogdiana, cư trú tại Giao Chỉ để buôn bán. Một ý kiến khác cho cha Tăng Hội là người Khương Cư, còn mẹ là người Việt..

Tăng Hội sinh trên đất Giao Chỉ, cha mẹ mất năm ông lên mười tuổi. Theo “Cao tăng truyện”, lớn lên ông xuất gia tại Giao Chỉ và tu học rất tinh tấn, giỏi cả tiếng Hán lẫn tiếng Phạn. Ông đến Kiến Nghiệp kinh đô nước Ngô (nay là Nam Kinh, Trung Quốc) năm 247. Ông mất vào năm 280, niên hiệu Thái Khương nguyên niên đời nhà Tấn, như vậy ông đã ở tại Trung Hoa 33 năm. Một trong những người được Khương Tăng Hội truyền đạo chính là Tôn Quyền. Nhiều ý kiến cho rằng ông trước tác và dịch thuật tại Trung Hoa, thực ra một phần quan trọng của công việc này đã được ông làm tại Giao Chỉ. Có nhiều khả năng là từ Luy Lâu, Phật giáo đã truyền sang Bành Thành (thời Chiến Quốc từng là kinh đô của Sở Hoài Vương, nay là Từ Châu thuộc Giang Tô), rồi từ Bành Thành tới Lạc Dương(kinh đô nhà Đông Hán, nay thuộc Hà Nam, Trung Quốc), tạo nên ba trung tâm Phật giáo lớn của đế quốc Hán đầu Công nguyên.

Dựa theo tài liệu khảo cứu, địa lý và nhân chủng học, Xưởng xây dựng hình ảnh tượng Tổ Khương Tăng Hội với tạo hình Ngài ngồi kiết già, một tay bắt ấn thuyết pháp, một tay bắt ấn thiền định. Sau lưng là 3 tạng: Kinh, Luật, Luận và bình bát, Ngài tọa trên vải, trải trên tảng đá, bên dưới là suối nước và 8 bông hoa sen đang nở.

Hình ảnh Mẫu trước khi tạc trên chất liệu gỗ.

Tôn tượng Tổ Khương Tăng Hội ngồi trên tòa sen cao 1.4 mét
Tôn tượng Tổ Khương Tăng Hội ngồi trên tòa sen cao 1.4 mét
Tôn tượng Tổ Khương Tăng Hội ngồi trên tòa sen cao 1.4 mét
Tôn tượng Tổ Khương Tăng Hội ngồi trên tòa sen cao 1.4 mét
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội
Tượng Tổ Khương Tăng Hội

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button