Tôn tượng Đức Chúa Ông ngồi ngai cao 1.5 mét

Người miền Bắc thường tôn xưng ngài Cấp Cô Độc là Đức Ông, và thờ ngài như vị thần bảo hộ già lam và bảo vệ bình an cho trẻ em nhi đồng.

Ngài Cấp Cô Độc là vị đệ tử tại gia nổi tiếng của Phật, đồng thời là một người hộ đạo mạnh mẽ khi ngài còn tại thế. Trưởng giả Cấp Cô Độc đã dùng tài sảnh mình mua khu vườn thượng uyển của Thái Tử Kỳ Đà để xây dựng Tu Viện Kỳ Hoàn tại thành Vương Xá cho Đức Phật Thích Ca và Tăng đoàn của ngài. Tên thật của ông là Tu Đạt (Sudatta), nhưng vì ông hay giúp đỡ bố thí cho kẻ nghèo nàn, kẻ khốn cùng, và trẻ mồ côi, nên ông được quần chúng quý mến và tôn xưng là Trưởng giả Cấp Cô Độc.

Trong cộng đồng Tăng lữ, ông nổi tiếng là người ủng hộ đức Thế Tôn hết lòng về mặt của cải vật chất, và là người cố công xây dựng và bảo trợ Tu Viện Kỳ Hoàn.

Do vậy, trong quá trình lịch sử phát triển Phật giáo, ông Cấp Cô Độc được tôn thờ là vị thần ủng hộ già lam (già lam có nghĩa là chùa chiền), và là một cư sĩ lý tưởng và gương mẫu cho hàng Phật tử tại gia.

Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam tại miền Bắc, các bậc cha mẹ thường đến chùa lễ bái và cầu nguyện với Đức Ông như vị thần bảo vệ an lành, khỏe mạnh cho các trẻ thơ. Các bậc phụ huynh tin rằng ngài là một Phật tử tại gia, có vơ con và tài sản nhà cửa nên ngài có thể hiểu một cách thấu đáo va thông cảm sự lo lắng và cầu mong của người đời.

Xét chung, ngài Cấp Cô Độc là một vị cư sĩ duy nhất được thờ ở chùa. Nói một cách khác, ngài không phải là Phật, là Bồ-tát, hoặc các đại đệ tử xuất gia của Phật, như chúng ta thấy các tượng thờ trong Phật điện.

Tượng Đức Chúa Ông bên trái là mẫu phổ biến tại các ngôi chùa miền Bắc Việt Nam, mẫu bên phải là mẫu đã được cải tiến lại theo phong cách của Xưởng.

Tôn tượng Đức Chúa Ông ngồi ngai cao 1.5 mét
Tôn tượng Đức Chúa Ông ngồi ngai cao 1.5 mét

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button
Contact Me on Zalo