Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa

Cụ ông là người tài hoa, có kỹ thuật chạm khắc gỗ nổi tiếng tại Thanh Hóa. Con cháu cũng rất tài hoa nhưng lại chọn con đường Kinh doanh và rất thành danh.

Nhân duyên, anh chị biết đến Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh và đã lặn lội từ Thanh Hóa lên trao đổi với Xưởng đến lần thứ 2 mới quyết định đặt tượng bán thân – tượng Chân dung cụ ông.

Xưởng hoan hỉ được tạo tượng cụ ông và đây là kết quả và quá trình tạo tượng.

Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Nặn đất sét Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Nặn đất sét Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Ảnh gốc chụp cụ ông
Ảnh gốc chụp cụ ông

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button