Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương

Một trải nghiệm thật tuyệt khi được làm việc cùng một gia đình có nền tảng Mỹ thuật và có lòng yêu thương Cụ bà hết mực.

Gia đình đã dành rất nhiều thời gian để trao đổi, chỉnh sửa mẫu đất sét, thậm chí sử dụng cả công cụ hỗ trợ vẽ Phim hoạt hình để góp ý chỉnh sửa.

Chúng tôi rất biết ơn, và đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu thông qua sự chia sẻ của toàn bộ gia đình.

Toàn bộ quá trình làm việc và chỉnh sửa đều trao đổi thông qua Zalo, không làm việc trực tiếp, và tượng bán thân đã gần hoàn thiện.

Dưới đây là hình ảnh tượng đất sét trước khi chuyển sang chất liệu gỗ được tạo tác tại Phân xưởng tượng truyền thần của Tổ hợp Xưởng tạc tượng Phật Phúc Minh:

Tượng Cụ bà tại Bình Dương
Tượng Cụ bà tại Bình Dương

Tượng Cụ bà tại Bình Dương
Tượng Cụ bà tại Bình Dương

Tượng Cụ bà tại Bình Dương
Tượng Cụ bà tại Bình Dương

Xem thêm các tượng chân dung khác:

Xem thêm tạo Diện tượng Quan âm:

Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương
Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương
Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương
Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương
Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương
Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button