Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa

Cụ bà là người con gái đẹp nhất làng tại Thanh Hóa. Sinh thời cụ bà nuôi dạy được những người con giờ trở thành những Doanh nhân nổi tiếng tại Thanh Hóa.

Nhân duyên, con cháu cụ biết đến Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh và đã lặn lội từ Thanh Hóa lên trao đổi với Xưởng đến lần thứ 2 mới quyết định đặt tượng bán thân – tượng Chân dung cụ bà.

Xưởng hoan hỉ được tạo tượng cụ bà và đây là kết quả và quá trình tạo tượng.

Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Nặn đất sét Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Nặn đất sét Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Ảnh gốc chụp cụ bà
Ảnh gốc chụp cụ bà

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button