Đang hoàn thiện tượng gỗ Cố Hòa thượng Thích Liễu Minh, chùa Nhơn Phước - Tiền Giang

Phân Xưởng tạc tượng truyền thần trực thuộc Tổ hợp Xưởng tạc tượng Phật gỗ Phúc Minh, tại Đông Anh, Hà Nội.

Đây là Phân xưởng nổi tiếng cầu kỳ, tỉ mỉ và là nơi nghiên cứu và phát triển các tượng Phật nổi tiếng của Xưởng Phúc Minh.

Bạn biết đó, Tượng gỗ có mạch gỗ như kinh mạch con người.

Khi trời  ẩm, gỗ hít vào; khi nóng, gỗ thở ra. Tượng gỗ trao đổi chất với môi trường an vị.

Lâu năm, linh khí sẽ tụ vào trong Tượng.

Tạc tượng truyền thần hay tượng bán thân trên Gỗ là khó nhất, chỉ sai 1 nhát đục là phải bỏ cả pho tượng. Nhưng bù lại tượng gỗ có hồn, có sinh khí, ấm áp hơn các vật liệu khác.

Sở thích của chúng tôi là làm việc khó và cần độ nhẫn nại cao.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button