Tiểu Phân Xưởng tượng người truyền thần trực thuộc Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh

Số 560, đường Vân Hà, thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú
Huyện Đông Anh, Hà Nội
Việt Nam

Địa chỉ Google Map (GPS): https://goo.gl/maps/rZFycjjFXmu

Liên hệ:

Điện thoại: +84 967 302 774
Email: phuong2402@gmail.com
Số Zalo/Viber/Line/Whapsap: +84 967 302 774
Facebook: https://www.facebook.com/tuongphatgo.vn

Website Tổ hợp các Phân Xưởng: www.tuongphatgo.vn
Website tượng Quan âm: www.tuongquanam.net

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button
Contact Me on Zalo