Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tiểu Phân Xưởng tượng người truyền thần trực thuộc Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh

Số 560, đường Vân Hà, thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú
Huyện Đông Anh, Hà Nội
Việt Nam

Địa chỉ Google Map (GPS): https://goo.gl/maps/rZFycjjFXmu

Liên hệ:

Điện thoại: +84 92.44.77777
Email: phuong2402@gmail.com
Số Zalo/Viber/Line/Whapsap: +84 92.44.77777
Facebook: https://www.facebook.com/tuongphatgo.vn

Website Tổ hợp các Phân Xưởng: www.tuongphatgo.vn
Website tượng Quan âm: www.tuongquanam.net

Hồ sơ năng lực Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh: tại đây

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button