Tôn tượng Đức Chúa Ông ngồi ngai cao 1.5 mét

Cải tiến mẫu tượng Đức Chúa Công từ mẫu cũ của các chùa Miền Bắc Việt Nam

Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa
Sticky

Tượng bán thân cụ bà tại Thanh Hóa

Tượng bán thân cụ ông tại Thanh Hóa
Sticky

Tượng bán thân Cụ ông tại Thanh Hóa

Tượng Tổ Khương Tăng Hội

Tái hiện hình ảnh Tổ Khương Tăng Hội

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Tam tổ Trúc lâm

Tái hiện hình ảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tượng bán thân Cụ bà tại Hà Nội

Tôn giả Ca Diếp cao 1.6 mét

Tượng truyền thần Tổ Ca Diếp (đại đệ tử nhà Phật cách đây hơn 2.500 năm)

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tượng gỗ Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử – Chùa Hoằng Pháp, Hồ Chí Minh

Tượng bán thân cụ bà tại Bình Dương

Quá trình tạo tượng cụ bà tại Bình Dương

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Sticky

Tượng Bán thân Cụ ông tại Hà Nội

Call Now Button
Contact Me on Zalo