tượng sáp

Giật mình khi vào bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds

ronaldo, tượng ronaldo

Ronaldo được đúc lại tượng sau phiên bản lỗi

ronaldo, tượng ronaldo

Cristiano Ronaldo “khóc thét” với bức tượng vinh danh mình tại quê nhà

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tôn tượng Bồ Tát Long Thọ

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông