Phân xưởng tạo tượng người truyền thần từ Gỗ

Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh

Địa chỉ:

Thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú (mặt đường Vân Hà)
Huyện Đông Anh, Hà Nội
Việt Nam

Địa chỉ Google Map (GPS): https://goo.gl/maps/rZFycjjFXmu

Liên hệ:

Điện thoại: +84 967 302 774
Email: lienhe@tactuongphat.com
Số Zalo/Viber/Line/Whapsap: +84 967 302 774
Facebook: https://www.facebook.com/events/312628702585323/

Website Tổ hợp các Phân Xưởng: www.tactuongphat.com