Phân xưởng tạo tượng người truyền thần từ Gỗ

Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh

Địa chỉ:

Số 560, đường Vân Hà, thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú
Huyện Đông Anh, Hà Nội
Việt Nam

Địa chỉ Google Map (GPS): https://goo.gl/maps/rZFycjjFXmu

Liên hệ:

Điện thoại: +84 967 302 774
Email: lienhe@tuongphatgo.vn
Số Zalo/Viber/Line/Whapsap: +84 967 302 774
Facebook: https://www.facebook.com/events/312628702585323/

Website Tổ hợp các Phân Xưởng: www.tuongphatgo.vn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button