Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tượng gỗ Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử – Chùa Hoằng Pháp, Hồ Chí Minh

Tượng Cụ bà tại Bình Dương

Quá trình tạo tượng cụ bà tại Bình Dương

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tượng Bán thân Cụ ông/Cụ bà

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương

tượng phật, tuong phat, tượng phật gỗ, tuong phat go, tượng quan âm, tuong quan am, tượng phật thích ca, tuong phat thich ca, tuong thich ca, tượng phật thich ca, tượng phật dược sư, tuong phat duoc su, tượng thiên thủ, tuong thien thu, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am

Tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tạc theo tranh vẽ

Hòa thượng Thích Thanh Tứ “tái sinh”?

tượng sáp, tượng chân dung, tượng người truyền thần, trịnh công sơn

Tượng sáp Trịnh Công Sơn phải chỉnh sửa vì gia đình đề nghị

tượng sáp, trần văn khê

Tượng sáp GS.TS Trần Văn Khê rút khỏi bảo tàng, vì sao?

tượng đồng, tượng chân dung

Tượng người như thật tại bảo tàng dưới nước đầu tiên ở Châu Âu

tượng sáp, lý hải

Bảo tàng tượng sáp Việt Nam vừa ra mắt đã bị chê xấu